Ledarskap i butik 6-7 September

Anpassad för butikschefer/ägare

 ( 2 dagar ) 9.00-16.00

I kurspriset 6500 sek + moms ingår kursmaterial, fika & lunch

Kursledare Ylva Bryhn

Max 6-8 deltagare
Det är med ett starkt och effektivt ledarskap du skapar framgång!
Att ha ledarrollen i butik är många gånger en tuff utmaning. Som engagerad ledare påverkar du och dina medarbetare hela företagets lönsamhet på flera plan. Kursen ger verktyg för att sätta och nå mål för medarbetare och butik men ger också en personlig och professionell utveckling.
Veckan innan kursen får du göra en personprofilering/test där vi kartlägger dina tankemönster och tar fram dina styrkor/svagheter.  Profilen är ett redskap för att upptäcka hur du kan utveckla dina personliga ledaregenskaper.
Läs mer om testet HÄR
Feedback på detta test görs i personligt samtal i samband med kursdagarna.
Första dagen är vigd till innebörden av ledarskap, vikten av att se och engagera sina medarbetare
och förståelsen av gruppdynamik/teamwork.
Den innefattar föreläsning, workshops.
Andra dagen,  vikten av affärsmannaskap och fokus på praktisk tillämpning av verktyg som behövs för att planera och driva arbetet i butiken.
Grundpelarna i kursen;
  • Kunskap om hur man leder och utvecklar team och medarbetare
  • Motverka stress och konfliktsituationer
  • Organisering av det dagliga arbetet
  • Affärsmannaskap, omvärldsanalys och din butiks årscykel
  • Driva försäljning och medarbetare mot uppsatta mål
  • Att ta och ge feedback
  • Medarbetarsamtal

          Uppföljning

Alla har vi styrkor och svagheter i vår profil som ledare.
När vi skiljs åt sista kursdagen får du med dig hemuppgifter att jobba på.
Dessa följer vi upp under 5 tillfällen framöver.
gå vidare för att göra Anmälan