Vill du se bortom CV och intervju?Skärmavbild 2016-04-02 kl. 17.29.43

Vår profilering bygger på gedigen forskning och erfarenhet kring hur människor tänker och värderar. Den ger dig som rekryterar en inblick i kandidatens tankemönster, vilket avspeglar hur personen kommunicerar och fattar beslut. Profilen gör mer än att mäta personlighetsdrag, den fokuserar på klarsynthet i tänkandet. Det ger en bild av kandidatens beslutsfattande och omdöme samt vart personen har sitt fokus och engagemang och driv.
Utifrån kandidatens unika tankemönster hjälper profilen dig att ställa viktiga frågor vid intervju och referenstagning. Du får ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen att hitta rätt person för jobbet.